Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola nr 2 w Barcinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Prowadzenie ewidencji, rejestr i składnica akt

Prowadzone ewidencje, rejestry i składnica akt

1. Księga ewidencji dzieci.
2. Informacja o gotowości dziecka.
3. Dzienniki zajęć i zajęć dodatkowych.
4. Ewidencja pieczątek.
5. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
6. Zarządzenia dyrektora przedszkola.
7. Rejestr pracowników.
8. Akta osobowe pracowników.
9. Ewidencja urlopowa.
10. Ewidencja chorobowa.
11. Księgi inwentarzowe.
12. Rejestr korespondencji.
13. Rejestr wypadków.
14. Ewidencja upoważnień.

Składnica akt oraz sposoby i zasady udostępniania danych w niej zawartych.

Komórki prowadzące: dyrektor przedszkola, biuro administracji
• Rejestrów zawierajacych dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.(Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926).

• Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie przedszkola osobom upoważnionym na ich wniosek.


Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym
na terenie placówki.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Hoffmann-Sobczak

Data wytworzenia:
15 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Zakopiec

Data publikacji:
15 lut 2024, godz. 15:18

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Zakopiec

Data aktualizacji:
15 lut 2024, godz. 20:23